Dijete ima pravo na oba roditelja

Dijete ima pravo na oba roditelja

Ideja za osnivanjem Udruženja “Otac”  javila se, kao logičan slijed, nakon što je 2007. oformljena inicijativa Otac.ba, čije su aktivnosti bile prezentirane na istoimenoj web-stranici, kako bi se pomoglo očevima koji su od djece odvojeni nepravednim odlukama sudova i/ili socijalnih radnika. Nenaklonjenost sistema očevima, koji primarno zahtijevaju zaštitu prava djece, ali i ostvarivanje vlastitih prava kao roditelja, ilustrira činjenica da je i sama registracija Udruženja trajala godinu dana, uz neprimjerene komentare uposlenika nadležnih službi, poput: “I očevi traže neka prava?!” Članovi Udruženja poručuju: “Svjesni smo da dijete treba da ima majku, ali dijete treba imati i oca, i otac u istoj mjeri treba da sudjeluje u odgoju tog djeteta!”

Vašoj deci nepotrebno! Drugoj deci neophodno!

Dragi prijatelji,

pozivamo Vas da se uključite u našu humanitarnu akciju Bazarko, pod sloganom “Vašoj deci nepotrebno! Drugoj deci neophodno! I obratno!”

BAZARKO je podrzan od strane Sekretarijata za deciju zastitu i Sekretarijata za socijalnu zastitu.

Naša prva akcija će se održati 12. 13. i 14. oktobra u okviru Dečijeg sajma, na štandu BAZARKO. Učešće će uzeti i poznate ličnosti iz sveta muzike, sporta, glume, književnosti, novinarstva. Prihod od akcije namenjen je dečaku Džodić Rastislavu iz Mataruške Banje, i drugim socijalno ugroženim porodicama.

Ukoliko imate očuvane stvari za decu (odeća, obuća, igračke, knjige, bebi-oprema itd), pozivamo Vas da date svoj doprinos ovoj akciji, tako što ćete ih sa Vašom porodicom, na štandu Bazarka, prodavati u humanitarne svrhe lično, ili ih spakovati i na licu mesta priložiti.

Cilj akcije je da se pomogne roditeljima da u vreme krize lakše nabave sve što im je neophodno za decu. Dečije korišćene stvari zauzimaju nepotrebno prostor dok je uvek nedovoljno novca za nove stvari. Roditelji i deca će moći da menjaju, prodaju i kupuju dečije korišćene stvari, što predstavlja efikasnu upotrebu nepotrebnih porodičnih resursa.

Takođe, BAZARKO utiče na širenje pozitivnih – porodičnih, građanskih i društvenih vrednosti.

Molimo Vas da nam i-mejlom potvrdite svoje učešće, i naznačite termin (12. 13. ili 14. oktobra, između 10 i 18h) koji Vama odgovara (okvirno vreme dolaska i trajanje boravka), radi naše bolje organizacije.

Iskreno se nadamo Vašoj podršci, kako bismo uspešnije, svako na svoj način, pomogli deci i roditeljima i time pokazali kako se praktično i brzo rešavaju problemi i izazovi koji stoje pred svima nama.

Srdacan pozdrav,

redakcija casopisa Roditelj & dete – Mira Ignjatović (mob: 063 347 406)

Mariola Samohod Radulovic (mob: 063 332 392)

Obaveštenje o sazivanju redovne skupštine udruženja “OTAC”

Na osnovu Zakona o udruženjima I fondacijama BiH i Statuta udruženja „OTAC” (član 23. i član 24.), predsjednik Skupštine objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne skupštine udruženja “OTAC”

Druga redovna skupština će se održati 02.06.2012.g sa poćetkom u 10.00h u prostorijama instituta IPSA Sarajevo

Za drugu redovnu skupštinu udruženja predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijem novih članova udruženja i verifikacija članstva
 2. Podnošenje finansijskog izvještaja za 2011 (predsjednik udruženja Amir Purivatra)
 3. Izvještaj o aktivnostima u 2011. godini (predsjednik udruženja Amir Purivatra)
 4. Plan aktivnosti za 2012. godinu
 5. Izbor i definisanje zadaka i odgovornosti PR-a udruženja
 6. Usklađivanje postojećih i donošenje novih pravnih akata udruženja
 7. Određivanje članarine i način plaćanja
 8. Formiranje radnog tijela za apliciranje na projekte u oblasti NVO
 9. Formiranje radne grupe za održavanje radnih sastanaka sa Centrom za soc. rad
 10. Razno

Predsjednik skupštine
Samir Mušić

Vandredna Skupština udruženja „Otac“

SUBOTA 14.04.2012 10:00h

Dnevni red:

 1. Reizbor predsjednika/presjedavajuceg Skupštine
 2. Prijem novih članova udruženja i verifikacija članstva
 3. Podnošenje finansijskog izvještaja za 2011
 4. Pregled aktivnosti iz 2011. godine
 5. Plan aktivnosti za 2012. godinu
 6. Izbor sekretara Udruženja
 7. Razno

Nakon što je dnevni red vanredne Skupštine jednoglasno usvojen, pristupilo se njegovoj razradi:

– pod 1. upravni odbor je ustanovio da su se  se stekli uslovi u skladu sa statutom udruženja (član 22. i član 21.) za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog predsjednika skupštine. Predloženo je da se dosadašnji predsjednik Almir Imširović razriješi i za novog predsjednika Skupštine imenuje Mušić Samira, što je Skupština jednoglasno usvojila. Novoizabrani predsjednik Skupštine  je nastavio presjedavati Skupštinom (Damir Šečić je zadužen da stupi u kontakt Almirom Imširevićem i obavi razgovor sa njim o njegovom daljem angažovanju u udruženju).

– pod 2. Nakon pozitivne ocjene Upravnog odbora ( Krsmanović , Šečić , Purivatra ) Skupština je jednoglasno odobrio izvršio prijem novih članova udruženja

Novi članovi udruženja su

 1. Čišija Muharem – prisutan
 2. Samir Mušić – prisutan
 3. Mahmedić Adis -prisutan
 4. Jakić Vinko – prisutan
 5. Porobić Adin – prisutan
 6. Čehić Fuad – prisutan
 7. Merđović idhat – prisutan
 8. Purivatra Edin
 9. Palandžić Manja
 10. Duvnjak Ibrahim
 11. Senad Alijagić
 12. Amer Hrnjičević
 13. Edina Ušanović
 14. Ramić Enisa

Uslijedilo je predstavljanje i upoznavanje novih članova.

– pod 3. Predsjednik Udruženja Amir Purivatra je predočio i obrazložio finansijski izvještaj za 2011. godinu koji je jednoglasno usvojen.

– pod 4. predsjednik Udruženja je usmeno pobrojao sve aktivnosti koje je udruženje sprovelo u 2011. godini a isti je zadužen da do naredne redovne Skupštine 02.06.2011.g. u pismenoj formi napravi izvještaj i dostavi Skupštini na razmaranje i usvajanje.

– pod 5. Povodom izrade Plana aktivnosti za 2012.  godinu izneseni su slijedeći prijedlozi:

 • da se napravi knjiga evidencije članova
 • donošenje poslovnika o radu Skupštine
 • održavanje redovnih radnih sastanaka sa predstavnicima sudova
 • održavanje redovnih radnih sastanaka sa predstavnicima Centara za socijalni rad
 • da se napravi registar advokata koji se bave porodičnim zakonom i stavi na raspolaganje clanovima Udruženja
 • da se izvrši promjena i usklađivanje pravnih akata Udruženja sa Statutu udruženja (formirana i zadužena radna grupa: vinko Jakić, Samir Mušić, Damir Šečić)
 • da se napravi finansijski plan za 2012. godinu– (radna grupa Amir Purivatra, Aleksandar Krsmanović , Miralem Čišija)
 • da se oformi radno tijelo za apliciranje na projektima za NVO
 • da se podnese apelacija ustavnom sudu povodom diskriminiranog položaja očeva
 • da se pokuša pronači poslovni prostor za udruženje
 • da se utvrdi visina članarine i način plaćanja
 • da se rade promocije udruženja u drugim gradovima
 • da se odabere PR Udruženja

Svi prijedlozi su nakon diskusije jednoglasno usvojeni. Upravni odbor je u obavezi da prijedloge ukorporira u plan aktivnosti za 2012.g.

– pod 6. prijedloženo je da se funkcija sekretara Udruženja dodijeli Čišija Miralemu što je Skupština jednoglasno usvojila.

Na kraju je određen termin redovne Skupštine udruženja koja se treba održati 02.06.2012 godine.

Rredovna skupština udruzenja “otac”

Obavještavamo vas da ce se dana 14.04.2012 god (subota) sa poćetkom u 10:00 sati u prostorijama IPSA instituta na željezničkoj stanici (put zivota bb) održati redovna skupština udruzenja “Otac”

Dnevni red:

 • Podnošenje finansijskog izvještaja
 • Plan rada za 2012 godinu
 • Imenovanje novih članova upravnog odbora i sekretara udruzenja
 • Tekuca pitanja

Businessman to have cosmetic surgery to heal horrific wounds after two years of abuse.

A businessman who was beaten so badly by his 5ft 1ins girlfriend that he almost lost his arm is to have cosmetic surgery to heal his horrific scars.

Ian McNicholl, 49, from Hull, suffered two years of abuse at the hands of Michelle Williamson, including one attack where she sprayed bleach in his eyes.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2091255/Ian-McNicholl-needed-cosmetic-surgery-heal-wounds-abuse-5ft-1ins-girlfriend.html#ixzz1kTf5eP8H

Ombudsman: Ocevi diskriminisani

Image

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.